این سایت بخشی از پورتال بیست رنگ است.

این پورتال با هدف تبدیل شدن به یک منبع اطلاعاتی جامع در حال گسترش می باشد.

طراحی سایت

(تومان)

فروشگاه اینترنتی شخصی مجله اینترنتی شرکت
2.000.000  700.000  1.000.000  1.000.000 

 

پشتیبانی

سرویس ورود / ویرایش اطلاعات تکمیلی پلن های پشتیبانی سرویس ورود / ویرایش اطلاعات تکمیلی پلن های پشتیبانی پلن الماسی پلن طلایی پلن نقره‌ای
ماهانه 900 هزار تومان ماهیانه 500 هزار تومان ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه ۱۲۸ هزار تومان ماهیانه ۵۰ هزار تومان
20 مورد در روز 10 مورد در روز بروزرسانی هسته، قالب و افزونه بروزرسانی هسته، قالب و افزونه بروزرسانی هسته، قالب و افزونه
    پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی
    تعداد ۱۲ درخواست در یک ماه تعداد ۷ درخواست در یک ماه تعداد ۳ درخواست در یک ماه
    زمان پاسخگویی اولیه ۱ ساعت زمان پاسخگویی اولیه ۲ ساعت زمان پاسخگویی اولیه ۳ ساعت
    ( در ساعات اداری ) ( در ساعات اداری ) ( در ساعات اداری )
    افزایش امنیت سایت --- ---
    افزایش سرعت سایت --- ---
    مشاوره / آموزش تلفنی ( ۶۰ دقیقه در ماه ) مشاوره / آموزش تلفنی ( ۴۰ دقیقه در ماه ) مشاوره / آموزش تلفنی ( ۲۰ دقیقه در ماه )
3 ماهه 2 میلیون و 700 هزار تومان 3 ماهه 1 میلیون و پانصد هزار تومان ۳ ماهه ۹۰۰ هزار تومان 3 ماهه 384 هزار تومان ۳ ماهه ۱۵۰ هزار تومان
6 ماهه 5 میلیون و 400 هزار تومان 6 ماهه 3 میلیون تومان ۶ ماهه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۶ ماهه ۷۶۸ هزار تومان ۶ ماهه ۳۰۰ هزار تومان
یک ساله 8 میلیون و 600 هزار تومان (افتصادی) یک ساله 4 میلیون و هشتصد هزار تومان (اقتصادی) یکساله ۳ میلیون تومان ( اقتصادی ) یکساله ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان ( اقتصادی ) یکساله ۵۰۰ هزار تومان ( اقتصادی )