این سایت بخشی از پورتال بیست رنگ است.

این پورتال با هدف تبدیل شدن به یک منبع اطلاعاتی جامع در حال گسترش می باشد.

پلن نقره‌ای پلن طلایی پلن الماسی سرویس ورود / ویرایش اطلاعات ب سرویس ورود / ویرایش اطلاعات الف
ماهیانه ۵۰ هزار تومان ماهیانه ۱۲۸ هزار تومان ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه 500 هزار تومان ماهانه 900 هزار تومان
بروزرسانی هسته، قالب و افزونه بروزرسانی هسته، قالب و افزونه بروزرسانی هسته، قالب و افزونه 10 مورد در روز 20 مورد در روز
پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی پرسش و پاسخ از طریق تلفن و سیستم پشتیبانی    
تعداد ۳ درخواست در یک ماه تعداد ۷ درخواست در یک ماه تعداد ۱۲ درخواست در یک ماه    
زمان پاسخگویی اولیه ۳ ساعت زمان پاسخگویی اولیه ۲ ساعت زمان پاسخگویی اولیه ۱ ساعت    
( در ساعات اداری ) ( در ساعات اداری ) ( در ساعات اداری )    
--- --- افزایش امنیت سایت    
--- افزایش سرعت سایت ---    
مشاوره / آموزش تلفنی ( ۲۰ دقیقه در ماه ) مشاوره / آموزش تلفنی ( ۴۰ دقیقه در ماه ) مشاوره / آموزش تلفنی ( ۶۰ دقیقه در ماه )    
۳ ماهه ۱۵۰ هزار تومان 3 ماهه 384 هزار تومان ۳ ماهه ۹۰۰ هزار تومان 3 ماهه 1 میلیون و پانصد هزار تومان 3 ماهه 2 میلیون و 700 هزار تومان
۶ ماهه ۳۰۰ هزار تومان ۶ ماهه ۷۶۸ هزار تومان ۶ ماهه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 6 ماهه 3 میلیون تومان 6 ماهه 5 میلیون و 400 هزار تومان
یکساله ۵۰۰ هزار تومان ( اقتصادی ) یکساله ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان ( اقتصادی ) یکساله ۳ میلیون تومان ( اقتصادی ) یک ساله 4 میلیون و هشتصد هزار تومان (اقتصادی) یک ساله 8 میلیون و 600 هزار تومان (افتصادی)