این سایت بخشی از پورتال بیست رنگ است.

این پورتال با هدف تبدیل شدن به یک منبع اطلاعاتی جامع در حال گسترش می باشد.

دمو مذهبی شماره یک

سایت نمونه مذهبی در مورد هیات حب الحسین شیراز می باشد که کلیه امکانات نشر انواع محتوا (متن، تصویر ، صوت و فیلم) را به صورت کامل و به روز دارا می باشد.